Thumbnail Image 1

 

Sofie - South-west european nase - Parachondrostoma toxostoma